میلگرد 10 خرمدشت تاکستان

  • کد محصول fjv7wn
  • سایز 10
  • برند خرمدشت تاکستان
  • طول شاخه 12 متری
  • واحد شاخه
  • محل تحویل کارخانه
  • وزن تقریبی 125 گیلو کرم
0 / 0
سرپرست فروش
کارشناس فروش
سرپرست خرید
کارشناس فروش
کارشناس فروش
کارشناس فروش برتر
کارشناس فروش ارشد
کارشناس فروش
کارشناس فروش
کارشناس فروش
کارشناس خرید
کارشناس خرید
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد 10 خرمدشت تاکستان میلگرد 10 کارخانه خرمدشت تاکستان 27,000 تومان
میلگرد 10 خرمدشت تاکستان میلگرد 10 کارخانه خرمدشت تاکستان 27,000 تومان
میلگرد 12 خرمدشت تاکستان میلگرد 10 کارخانه خرمدشت تاکستان 27,000 تومان
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان میلگرد 10 کارخانه خرمدشت تاکستان 26,500 تومان
میلگرد 16 آجدار فولاد یزد میلگرد 10 کارخانه خرمدشت تاکستان 27,000 تومان
میلگرد 20 آجدار هیربد A3 میلگرد 10 کارخانه خرمدشت تاکستان 27,500 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 میلگرد 10 کارخانه خرمدشت تاکستان 27,500 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 میلگرد 10 کارخانه خرمدشت تاکستان 27,500 تومان

توزیع کننده های سینا فولاد خاورمیانه