خرمدشت تاکستان

قیمت خرمدشت تاکستان
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 ماه پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد 10 خرمدشت تاکستان میلگرد 10 کارخانه خرمدشت تاکستان 27,000 تومان
میلگرد 12 خرمدشت تاکستان میلگرد 12 کارخانه خرمدشت تاکستان 27,000 تومان