در جستجوی:

جستجوی "" در "فولاد تهران"
نام نوع سایز محل بارگیری قیمت عملیات بیشتر
ناودانی 8 ناودانی 8 تهران 28,700 تومان
ناودانی 6 ناودانی 6 تهران 29,200 تومان
جستجوی "" در "آریان فولاد"
نام نوع سایز محل بارگیری قیمت عملیات بیشتر
نبشی 6 نبشی 6 تهران 28,300 تومان
جستجوی "" در "منظومه"
نام نوع سایز محل بارگیری قیمت عملیات بیشتر
نبشی 4 نبشی 4 تهران 27,600 تومان
جستجوی "" در "ذوب آهن"
نام نوع سایز محل بارگیری قیمت عملیات بیشتر
تیرآهن 16 تیرآهن 16 تهران 5,400,000 تومان
تیرآهن 14 تیرآهن 14 تهران 4,400,000 تومان
جستجوی "" در "کیهان"
نام نوع سایز محل بارگیری قیمت عملیات بیشتر
پروفیل ضخامت 2 پروفیل 40*40 تهران 37,500 تومان
لوله 3/4 اینچ ض2.5 اهوازی لوله فولادی 3/4 اینچ ض2.5 تهران 41,500 تومان
جستجوی "" در "کاشان"
نام نوع سایز محل بارگیری قیمت عملیات بیشتر
ورق 0.8 گالوانیزه 1250 کاشان ورق 0.8 تهران 43,200 تومان
جستجوی "" در "فولاد مبارکه"
نام نوع سایز محل بارگیری قیمت عملیات بیشتر
ورق 0.5 گالوانیزه 1000 مبارکه ورق 0.5 تهران 47,500 تومان